19 oktober, 2006

Ungdomshuset og den smarte strategi

Når selv folkesocialister kan se det forkastelige i de autonomes anti-demokratiske kamp for at stjæle andres ejendom, så har de autonome et problem. Fra Information via Thomas Lønbæk:

Vennerne fra Ungdomshuset har en selvforståelse, der går ud på, at de ser sig som repræsentanter for noget revolutionært anderledes end det etablerede samfund. Men i virkeligheden er deres demonstrationer en march for at få lov til at være klienter i det offentlige ligesom alle andre. De unge fra Ungdomshuset er således noget af det mest repræsentative for det etablerede samfund. I stedet burde de lære af Faderhuset. Det er en lille sekt af folk, der ikke beklæder fremtrædende positioner i samfundet. Alligevel er de i stand til at mobilisere økonomiske og menneskelige ressourcer til at skaffe sig sit eget hus. Så kan de være helt sig selv. De er autonome.

Spunken har nai samtidig et forslag til, hvilken strategi Faderhuset bør vælge, hvis det venstredrejede flertal i Københavns borgerrepræsentation gennemfører den lokalplanændring helt for de autonomes skyld, der nu er blevet fremlagt:

Man skal i den forbindelse huske at en lokalplan ikke udløser nogen handlepligt. Der står således Faderhuset frit for at lade huset stå tomt såfremt de ikke er interesseret i at udnytte lokalplanens rammer.En endnu smukkere strategi ville efter min mening nok være at lade dem sidde i huset på et erhvervslejemål, og efter et års tid lave en regulering til markedsleje. Lad os se dem spare sammen når huset kommer til at koste 1000 kr. pr. em2

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

hmm, det er som om du ikke rigtig har forstået principperne i det autonome miljø. altså hvad det hele handler om, ( kampen mod kapitalisme osv ) derfor er det jo ikke en mulighed reel mulighed for de unge at købe et hus ligesom Faderhuset har gjort. Man bliver jo lidt ligesom nødt til at sætte sig ind i de unges situation når man forsøger at komme med en løsning. det handler i det hele taget om at se ting inde fra eller ude fra, ligesom med Muhammed krisen hvor ingen danskere kunne forstå hvad problemet var, fordi danskere ikke kunne sætte sig ind i hvordan muslimernes forhold til religion var.
Derfor mener jeg ikke det nytter noget at sige de unge skal gøre som alle os andre, fordi de er ikke som alle os andre.

11:56 AM  
Blogger Henrik said...

Lad mig fortælle en historie, der forklarer mit synspunkt:

Frem til 1800-tallet havde store dele af den hinduistiske indiske befolkning en tradition med at smide afdøde mænds koner på ligbrændingsbålet - levende vel at mærke.

Briterne kunne have valgt at "sætte sig ind i indernes situation", men valgte istedet at forbyde enkebrænding. En delegation af høje hinduer kom til den britiske guvernør, Sir Charles Napier, og brokkede sig over hans mangel på tolerance. Her er hans svar:

"I siger, det er jeres tradition at brænde enker. Udmærket. Vi har også en tradition: når mænd brænder kvinder levende, så binder vi et reb om halsen på dem og hænger dem. Så byg jeres bål; ved siden af vil mine tømrere bygge en galge. Så kan i følge jeres traditioner. Og vi kan følge vores".

På samme måde er der absolut ingen grund til at sætte sig ind i de autonomes principper, så længe disse fører til kriminelle handlinger. Er handlingerne kriminelle skal de bekæmpes, og da slet ikke belønnes.

Vil de autonome eksperimentere med socialisme kan de altid tage til Cuba. Der tror jeg bare, de vil opdage at de cubanske sikkerhedsstyrker er en del mindre blødsødne and det danske politi.

Bare spørg Joachim Løvschall.

1:08 PM  

Send en kommentar

<< Home