16 oktober, 2006

Lancet rapporten - manipulation med tallene så det klodser

For et par dage siden meddelte det tidligere velrennomerede britiske lægetidsskrift The Lancet, at det ville offentliggøre endnu en rapport der skulle lyve antallet af irakere dræbt i krigen dér højt nok op til at kunne afgøre det kommende amerikanske midtvejsvalg. Eller......det var sådan set ikke det, de sagde, men det de reelt gjorde.

Rapporten - der påstår, at 655.000 flere irakere er døde mellem marts 2003 og juni 2006, end der ville have gjort uden befrielsen - kan læses eller downloades her. Egentlig ville jeg selv have pillet den fra hinanden, men nu kom "real life" i vejen, så da jeg endelig kom tilbage til det var der allerede andre, der havde påpeget de fleste graverende fejl. Selv om jeg foragter dem for deres egne "kreative" bogføringsmetoder, så er den bedste debunking af den nye omgang Lancet-propaganda nok Iraq Bodycount´s. Den kan læses eller downloades her. Nogle konklusioner:
  • Ingen har bemærket 90% af de dødsfald, Lancet påstår har fundet sted
  • Mellem midt-2004 og midt-2006 er mindst 800.000 irakere blevet såret - men mellem 92 og 92% af dem har aldrig været i nærheden af et hospital.

Der er meget mere, men læs det hele selv. Til IBC´s kommentarer kan jeg tilføje mine egne bekymringer, især omkring deres udvælgelse af såkaldte "clusters" - steder, hvor de foretager undersøgelser af påståede og opfundne dødsfald.

1) Oprindeligt var planen, at der skulle have været 50 "clusters", men ifølge rapportens forfattere fravalgte de 3 af dem fordi de var foretaget forkerte steder på grund af "fejl-kommunikation". At disse tre "clusters" skægt nok lige er i de to fredeligste provinser i Irak (Dohuk i nord og Muthanna i syd), så man ikke behøver tage dem i betragtning er en tanke værd. I tilfældet Dohuk især da 2004-udgaven af rapporten ikke viste nogen stigning, men tvært imod et FALD på 80% i dødeligheden i de kurdiske provinser i nord. Ved at ekskludere Dohuk forøges med statistiske kunstgreb altså antallet at irakiske mer-dødsfald.

Samtidig er Lancet-folkene åbenbart ude af stand til at foretage simple subtraktioner. For at kunne forsvare at udelukke resultaterne fra Muthanna og Dohuk er de også nødt til at foretage deres undersøgelse uden at lade som om den er repræsentativ for disses befolkning - de er altså nødt til at lade den være repræsentativ for kun Iraks befolkning uden for de to provinser. Iraks befolkning sættes til 27.072.200, og de to provinsers til 1.387.300. Når forfatterne trækker de to tal fra hinanden får de imidlertid ikke 25.684.900 som enhver lommeregner jeg har kunnet komme i nærheden vil have det til at være, men 26.112.353. De overdriver altså der undersøgte områdes befolkning med ca. 427.000.

2) Den simple placering af "clusters" fører også til manipuleringer med data. Ideelt set burde hvert "cluster" repræsentere 546.000 irakere, så der for eksempel i den fredelige provins Wassit (befolking 938.700) ideelt burde findes 1,7 "cluster". Tilsvarende burde den krigshærgede Anbar-provins (befolkning 1.271.000) ideelt set have 2,3 "clusters". Sund fornuft ville sige, at så burde man runde Wassit´s 1,7 "clusters" op til 2 og tilsvarende Anbar´s 2,3 ned til 2. Forfatterne har imidlertid valgt at gøre det direkte modsatte: Wassit har kun fået én "cluster", og Anbar har istedet fået 3. Da hver cluster i tal-cirkusset repræsenterer 546.000 irakere betyder det, at voldelige Anbar pludselig repræsenterer 368.000 flere irakere end der reelt bor, mens fredelige Wassit repræsenterer 392.000 færre.

På nationalt plan betyder det simple statistiske kneb, at de krigshærgede sunnimuslimske provinser pludselig kommer til at repræsentere mere end én million irakere flere, end der reelt bor i dem. Den højere merdødelighed, rapporten finder i de provinser bliver automatisk projiceret over på den million irakere, der ikke er repræsenteret af den, og forøger det altså kunstigt.

3) En simpel ting, som IBC næsten også kommer til at nævne, er at de grundlag rapporten er bygget på er usandsynligt småt. Den påstår at have fundet lidt over 300 flere dødsfald mere, end man burde have kunnet forventet, og ekstrapolerer derfra til de påståede 655.000 flere døde irakere. Hvert dødsfald, forfatterne påstår at have fundet ganges altså automatisk med 2.000 for at passe i deres kram.

Ét eksempel: ét enkelt dødsfald, rapporten påstår at have fundet som offer for allierede luftangreb før befrielsen (i perioden januar 2002 - marts 2003), ganges automatisk med 2.000, og bliver lige pludselig til to tusinde irakere, som onde vesterlændinge har slået ihjel. Selv det venstreradikale US Bombing Watch, der tog Saddams hedengangne propagandaministeriums kommunikéer for gode varer, kunne kun finde 54.

Lancet selv, og de der har en interesse i at overdrive de menneskelige tab i Irak, slår meget på, at Lancet er troværdig og lader artikler gennemgå en grundig undersøgelse for om de er faktuelle, før de bliver offentliggjort. Taget i betragtning, at forfatterne til den nye rapport har nægtet reelt at dokumentere de dødsfald, de påstår de har fundet, og at Lancet tidligere har offentliggjort rapporter der har opfundet sine "ofre" kan man imidlertid trygt være skeptisk over for dette.

PS. Af almen interesse vil måske være den tidligere rapport om irakisk overdødelighed siden befrielsen, der blev offentliggjort i The Lancet i 2004. Den kan læses her.

UPDATE:

Appendixer, en forklaring af den anvendte "metode" i 2006-rapporten, manipulering med og udeladelse af andre undersøgelser, og en del selvfed belæring af verden om, hvordan man bedst opfører sig tilpads venstreorienteret i international politik kan findes her.

Yderligere et område, hvor rapporen manipulerer med virkeligheden, for øvrigt: dens "clusters" er udelukkende at finde i byer så de 24% af den irakiske befolkning, der lever i de fredelige landområder ikke er repræsenteret.

UPDATE II:

Kommentarer fra blogosfæren: Back Talk, Medpundit, Instapundit og Rants and Rayguns.