24 oktober, 2006

Hvad DR2 ikke havde lyst til at fortælle

I går kunne man på DR2 se den indiske dokumentar "Final Solution", der fortalte om optøjerne i Gujarat-delstaten i Indien i 2002. Eller rettere: den brugte anledningen til at køre et standart-angreb på højrefløjen og "religiøse (skægt nok aldrig muslimske) fundamentalister", hvilket ikke er så overraskende, taget i betragtning at manden bag - Rakesh Sharma - hører hjemme på den radikale indiske venstrefløj, og financieres sammesteds fra.

DR vælger at lade instruktøren selv komme til orde i stationens omtale af dokumentaren via en del af hans "Director´s Statement":

- Mens jeg lavede denne film, opdagede jeg chokerende paralleller mellem Indien i 2002-2004 og Tyskland i 1930'erne. Statsstøttet folkemordsagtig vold mod muslimerne i Gujarat og de efterfølgende konsekvenser, adskillelse i skoler, ghettoisering i byer og landsbyer, den officielle opfordring til økonomisk boykot og de hindu-nationalistiske angreb på intelligentsiaen. Hvis ikke had- og intolerance-politikken bliver udfordret og stoppet, kunne det meget vel blive forløberen for det 21. århundredes Endlösung, den endelige løsning.

Som sådan standard-propaganda fra venstrefløjen. DR2 vælger imidlertid kun at vise os en del af et hele. Her er resten:
´
Post-911, we live in a world where politics of hate and intolerance has gained mainstream acceptance, even grabbed centrestage. The right-wing seems to be tightening its stranglehold across Europe and USA, a nationalism being fuelled by the anti-immigrant/anti-Moslem rhetoric. The ‘War on Terror’ dominated the electoral discourse in the US presidential elections, with both candidates promising to hunt ‘em and kill ‘em better than the other. In a world where it has become legitimate to use fictitious intelligence to justify the bombing of innocents in Iraq, where it has become acceptable to launch precision bombs and rockets against non-“embedded” journalists, where shameless politicians divide up oil wells and farm out reconstruction contracts for their $ 36 million bonuses, where babies are killed and mutilated as acceptable “collateral damage”, where suicide bombers and terror attacks claim hundreds of innocent lives, we face a challenge greater than ever before.

We have earlier lived through many dark periods in history, often justifying our barbarism by using similar rhetoric. Hate, despair, destruction and tragedy can not possibly help create harmonious societies and a democratic world.

During the making of this film, I noticed shocking parallels between India 2002-2004 and Germany of the 1930s - State-supported genocidal violence against Moslems in Gujarat and its continuing impact – segregation in schools, ghettoisation in cities and villages, formal calls for economic boycott of Moslems and attacks on intelligentsia by right-wing Hindutva cadres.
Unchecked and unchallenged, the rapid rise of politics of hate and intolerance could very well be the forerunner of a 21st century Endlosung – the Final Solution.


Den venstreradikale lyrik er selvfølgelig ikke fuldstændig uden hysteriske beskyldninger om, at alle er som nazisterne, og at alt er Holocaust. Problemet opstår, når beskyldningerne bliver konfronteret med virkeligheden. Til at starte med blev optøjerne for eksempel startet af en muslimsk pøbels overfald på et tog fuldt af hinduistiske pilgrimme, hvorunder 59 hinduer brændte ihjel. Dertil kommer, at 254 af de 1044 mennesker, der blev dræbt under urolighederne, var hinduer - hvor dokumentaren ellers påstår, at optøjerne var ensidige, med hinduerne som de über-onde nazister, der massakrerede "over 2500" muslimer.

Mit propaganda-o-meter giver kraftige udslag.

Hvis man selv skulle have lyst til at lide gennem 2 ½ times venstreradikal propaganda, så kan den ses gratis online på Google Video.

1 Comments:

Blogger Balder said...

Læg også mærke til hvordan ordene "right-wing", "højreekstremister","det yderste højre" bruges af medierne i Danmark godt hjulpet af René Karpantchof (Blekingegades Venner) PET og DRs ekspert (Ex PET), for skiftevis at referere til alt på højrefløjen, lige fra DNSB, Dansk Front over SIAD til Dansk Folkeparti samt Venstre og Konservative. Og per definition ethvert europæisk anti-indvandrings parti.

På den etablerede del af "højrefløjen" (VKO) burde man tage disse perfide angreb lidt mere seriøs, for det er jo tydlegvis hensigten at alt til højre for Socialdemokratiet skal stemples som "Nazister".

Dansk Folkeparti kunne begynde med at protestere officielt over vedvarende at blive kaldt "et racistisk ekstremt højreorienteret parti" i medierne i England, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig.

Samtidigt burde i hvert fald nogle af disse partier klage i internationale fora over den forfølgelse repræsentanter for udenlandske nationalsindede partier er udsat for samt det valgsvindel der bliver begået for at holde dem ude. Og det uanset om fx. DF skulle være enig eller enig med Vlaams Belang, BNP, Front National, Sveriges Demokraterne, Haider osv.

Menneskerettighederne skal jo overholdes, og her må de internationale censurbødler og meningsmanipulator blive bragt til at erkende at deres højtbesungne menneskerettigheder også kan blive et tveægget sværd for dem selv.

6:19 PM  

Send en kommentar

<< Home