04 november, 2007

Den rød-brune konvergens - venstrefløjen og nazismen 1930-45

Ikke verdens største indlæg, blot en mindre linkssamling og lidt kommentar, folk efter behag kan forlyste sig med:

Christian H. Skov og David Pontoppidan: DSU’s flirt med totalitarismen - artikel hos KU Århus om de totalitaristiske tiltag inden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, blandt andet uniformeringen af stormtropperne (fremprovokerede siden KU´s lignende skridt).

David Pontoppidan og Christian Houlberg Skov: Totalmagten ved Arbejderklassen - en udvidet udgave af ovennævnte artikel, oprindeligt bragt som kronik i Weekendavisen, her bragt i uddrag på Uriasposten.

Martin Grunz: Cirklen (pdf) - en artikel hos historie.nu om det ideologiske fællesgods mellem de danske nazister og socialdemokrater, og hvordan tendensen mod totalitære former det fik mange socialdemokrater til at melde sig under nazisternes faner.

Iben Vyff: Olga Eggers - fra socialdemokrat til nazist (pdf) - en artikel hos historie.nu, der graver i historien om én af disse socialdemokrater, den kendte kvindesagskvinde og fredsaktivist, og hvorfor hun som socialdemokrat gik ind i Frits Clausens DNSAP.

Til ovennævnte eksempler kan lægges diverse udbrydergrupper fra Socialdemokratiet, feks Jens Strøms Nationalt Arbejder Parti.

Mens jeg er ved emnet: det nævnes ofte, at især folk fra Konservativ Ungdom i 1930erne sprang fra denne organisation (ofte efter eksklusion) og over i DNSAP, og venstrefløjsere får gerne et kick ud af at fortælle om, hvor nazistisk inspirerede KU´erne var.

Samme slags mennesker glemmer gerne samtidig at nævne venstrefløjens rolle som leverandør af nazister, som beskrevet i artiklerne ovenfor. Malene Djursaa lavede i sit værk "DNSAP - Danske Nazister 1930-45" en opgørelse over, fra hvilke partier DNSAP´s medlemmer kom. Som ventet udgør højrefløjsere flertallet i partiets første periode, hvor der de første år ikke var noget nazi-styre i Tyskland til at give et afskrækkende eksempel på, hvad nazismen reelt kunne føre til. I perioden 1930-1935 udgjorde folk fra højrefløjen for eksempel 75% af de nye medlemmer med en fortid i andre partier.

Da nazisterne kommer til magten i Tyskland begynder tilstrømningen fra højrefløjen imidlertid at falde (til 58,2% i perioden 1936-1939), mens den fra venstrefløjen næsten fordobles fra 20,1% i perioden 1930-1035 til 38,9% i perioden 1936-1939. Da venstrefløjen (S, R og kommunisterne) får 54,8% af stemmerne ved valget i 1939 er den dog stadig underrepræsenteret i nazistpartiet i forhold til i den generelle befolkning.

Dette billede ændrer sig imidlertid med besættelsen. Fra at have haft ca. 5.000 medlemmer før besættelsen mere end firedobles medlemstallet i løbet af besættelsens første 3 år, da det formeligt vælter ind med især socialdemokrater og kommunister, der nu gerne vil være nazister. Blandt de næsten 17.000 nye medlemmer udgør venstrefløjen således flertallet, og især kommunisterne gør sig bemærkede med at være stærkt overræpresenterede. Mens de 1939 udgjorde 2,4% af vælgerne udgør de 3,9% af de nye DNSAP-nedlemmer - og så ser man endda bort fra, at dette er ifølge hvad de nye medlemmer selv angav, og at kommunistpartiet på indmeldelsestidspunktet var ulovligt. Man kan med andre ord gå ud fra, anddelen var endnu højere.

Etiketter: , , , ,