14 januar, 2007

"De valgte ikke brød og land, men døden"

Fra Agderpostens blog, forfattet af Walid al-Kubaisi, der flygtede fra Irak i 1981 (tak til mk for tippet):

Kan økonomi forklare islamistenes terrormotiver?

Utviklingsminister Erik Solheim mener at fattigdom er terrorens rot. Dette er en tradisjonell forklaring som legger vekt på økonomien. Økonomi kan uten tvil stå bak mange fenomener som tyveri, ran, prostitusjon og krig. Men når det gjelder islamistisk terror, finner jeg at fattigdommen som forklaring er lite relevant: Terroristene som fullbyrdet aksjonene mot WTC, i London, i Madrid, er ikke fattige. De er velstående og har utdannelse.

Mange som ikke har innsikt i islamisme her i Vesten, mener at økonomien er grunnlaget for terror. De tenker på denne måten: Dersom de fattiges kår blir forbedret, vil det føre til at islamistene vil elske fred og avvise fanatisme.

En slik generell tanke er velkjent blant forskere og intellektuelle. Dette er selvbedrag. For da kan man stille spørsmålet: Hvorfor driver ikke fattige folk i Afrika, Filippinene og India med selvmordsbomber? De lever av søppel og bor på kirkegårder. Svaret er det at økonomi er ikke grunnlaget for terror. I tillegg: De nakne, sultne, barbente, analfabetiske massene velger brød for å overleve, men de velger ikke Gud for å dø, slik islamismen lover: Død og paradis.

Den økonomiske situasjon vekker protest, men samtidig blir folk lette å kjøpe:

1) Tusenvis av palestinere ble kjøpt som spanere og spioner for Israel. Andre ble kjøpt av islamistene: Islamistiske organisasjoner er de rikeste i det muslimske samfunnet.

2) Khomeini og presteskapet i Iran kjøpte de fattige i Sør-Teheran med penger som muslimene betaler til presteskapet som almisser.

3) De rike i Gulflandene finansierer islamistene i Algerie, Egypt, Marokko ..etc Pengene blir brukt for å kjøpe de fattige og mobilisere dem.

Økonomi forklarer ikke den kollektive omvendelse til religiøs fanatisme, men det gjør islams kultur, verdier og struktur. Jeg finner andre grunner til terroren når jeg ser for meg momenter der økonomien ikke har ståsted i det hele tatt.

Terror er ikke et skjellsord i den muslimske kulturkrets. Koranen oppfordrer muslimene til å terrorisere Guds fiender. ...

Terror er halal i følge mange teologer. De islamistiske teologene legitimerer terror med referanser i Koranen og Shari´a. Jeg kan gi referanser til det jeg snakker om: Yusuf al-Qaradawi, den kjente lærde som var bak demonstrasjonene mot karikaturene. Denne teolog har kommet med fatwaer om å drepe sivile: al-Qaradawi gav fatwaen om å drepe sivile amerikanere da han holdt en tale i journalistlaget i Kairo 3.9.2004. Liberale og sekulære muslimer krevde at han sendes til Guantanamo for avhør. Han gav fatwa om å drepe fritenkere og frafalne muslimer. Dette står i avisen Al-Ahram al-Arabi den 3.7.03. Han gav en rasistisk islamistisk fatwa om å drepe jødiske fostre i deres mødres mager. Denne teolog er millionær. Var det også økonomi som motiverte hans fatwaer? ...

Islamistene kjemper ikke for rettferdighet og nasjonal frigjøring. Politisk kamp for nasjonal frigjøring og patriotisk selvstendighet er ikke det endelige mål: Khomeini kjempet ikke kun for Iran. Da han kom fra det franske eksilet i 1979 talte han til folk som hyllet ham: ”Vår lojalitet er ikke til Iran, men til islam.” Økonomien er ikke årsaken her heller! ...

Den palestinske intifada og de steinkastende skoleelever som startet den i 1987, fikk sympati fra verdensopinionen og forsterket fredsfløyen i Israel. Dette var en seier for fred og palestinerne. Samtidig satt de palestinske Muslimbrødrene i Gaza og opprettet Hamas. Ahmad Yasin og hans stab studerte Koranens profetier. De kom til følgende konklusjon: Israel blir utslettet i år 2027 av de standhaftige paradiselskere i følge Koranen. Og ”Paradiset er under sablenes skygger” ifølge Profeten. Og fordi fredsatmosfæren truer islamistene, og konflikten gjør dem glødende, startet de selvmordsbombingen. Resultatet var at palestinerne mistet verdens sympati, fredselskere i Israel ble dolket i ryggen. Men for Hamas er en hver dramatisering av konflikten tjenelig for dem, for da er freden uaktuell. Det er ikke Israels økende undertrykkende politikk som er årsaken til islamismens selvmord. Snarere tvert imot. ...

Selvmordsmentaliteten får støtte av den krigerske kulturen som hjernevasker den nye generasjon med forkynnelse av overtro og død.. Et fransk TV-program stilte spørsmål til palestinske skoleelever: Foretrekker dere en palestinsk stat eller å bli martyr? Elevene svarte: Vi foretrekker martyrdåden!

De valgte ikke brød og land, men døden! Hvor skal man sette økonomien som motiv i dette bildet?

Etiketter: , ,