07 marts, 2008

Ligestilling - nu med indbygget konspirationsteori

Berlingske Tidendes korpulente (og for den sags skyld kvindelige) chefredaktør Lisbeth Knudsen slår idag endnu et slag for socialistisk kvote-diktatur, der selvfølgelig kun må gavne kvinder. Det er set før. Hvad der ikke er set før er, at det nu kobles med en veritable køns-fascistisk konspirationsteori:
"Nu er jeg nået frem til den konklusion, at mændene i årevis er blevet kvoteret frem til bestyrelsesposterne. Det er ganske enkelt på tide at ophæve mændenes skjulte kønskvotering og rydde banen for de gamle traditioner med et midlertidigt lovreguleret kønskvoteringskrav til fordel for kvinderne. Vi har ikke råd til at vente," skriver Lisbeth Knudsen i Berlingske Nyhedsmagasin.

For hvis mændene har gjort det, så må kvinder jo også godt, see?

Hvorfor skal kvinder kunstigt hjælpes ind på topposter, mens mænd bare har at bruge årtier på at kæmpe sig op gennem systemet.....for så at se topposten kvoteret væk til en kvinde?

Hvis det virkelig er et problem, så kunne de kommende kvindelige ledere jo passende stifte deres egne virksomheder, MED kønskvoter, istedet for at nasse på dem som mænd har stiftet og bygget op. Men det ville jo faktisk kræve initiativ og hårdt arbejde, og det kan man åbenbart ikke kræve af fremtidens (åbenbart) kvindelige ledere. En undersøgelse fra 1999 viste, at der var dobbelt så mange mandlige iværksættere som kvindelige. Hvis kvinder i den grad mangler initiativ, hvorfor i alverden har de så ret til en andel i lederposterne, der er uforholdsmæssigt stor i sammenligning hermed?

Og hvis man virkelig ville gennemføre ligestilling på arbejdsmarkedet, burde man så ikke tage fat i kvinders overrepræsentation blandt pensionister, arbejdsløse, sygemeldte til at starte med? En overrepræsentation, der gør at kvinder over deres livsforløb vil være en netto underskudsforretning på 2,4 millioner, mens mænd vil være en overskudsforretning på 0,8 million?

Etiketter: