04 november, 2007

Khaders hastigt mindskende troværdighed II

Da jeg forleden satte mig for at få hovede og hale i sagen om Naser Khaders brug af sort arbejde eller ikke, sluttede jeg af med at konkludere at den store historie i "sagen" ikke så meget var, om Khader reelt havde brugt sort arbejde eller ej. Snarere var det mandens massive spin-maskines forsøg på at kvæle historien før den overhovedet var kommet i medierne, samt at få budbringeren - Henrik Qvortrup - fyret fra alle sine jobs. Samtidig noterede jeg mig, at i hvert fald den sidste del af spin-offensiven ikke var lykkedes.

Siden er tilstandene ændret betydeligt. Første princip i forfølgelsen af en mand er, at man bare skal have ét medie til at droppe ham, så kører lavinen. Onsdag valgte TV2 at udstøde ham som fast politisk kommentator, og lavinen rullede. Et forsøg Khader på samme dag via Kenneth Plummer at presse DR til at få Henrik Qvortrup fyret fra kanalen lod fodt nok i første omgang ikke til at få succes. Torsdag morgen stod DR´s mediedirektør Lars Grarup stadig bag Henrik Qvortrup og hans deltagelse i Jersild og Spin, men i løbet af dagen udstødte også Berlingske Tidende ham som analytiker (avisen havde allerede onsdag bakket Khader op), og afvisningsfronten fik med Radioavisen og P3Nyhedernes afvisning af Qvortrup et brohovede i DR alligevel.

Med det stadigt stigende pres på ham trak Qvortrup sig endelig senere samme dag, officielt af eget valg, fra DR´s program Jersild og Spin indtil efter valgkampen. Selv de Radikale så det problematiske i Khaders succes på området.

Fratagelsen af tillidshverv er imidletid i spinverdenen kun én side af den officielle aflivning af en kilde. Den anden side, som jeg mest beskæftigede mig med sidst, er den totale tilintetgørelse af offentlighedens tiltro til personen. Her var første skridt som jeg beskrev at få sin egen version af sagen ud før Qvortrups kom i pressen - succes. Dertil fremfindelsen af dokumentation, der få dage før ifølge Khaders forretningspartner ikke havde eksisteret - succes. Udryddelsen af al offentlig tvivl om troværdigheden af den ret mystiske dokumentation - ud over DR´s korte behandling af emnet onsdag aften også en succes.

Så tager man grovfilen frem og går efter manden. Da Qvortrup som chef for Se og Hør har gjort meget i sladderhistorier om kendte har han aldrig været specielt afholdt, da slet ikke siden han har kunnet kombinere den post med det at være repekteret analytiker i aviser og på fjernsyn. Folk står derfor i kø for at falde over ham med eller uden den store tilskyndelse fra Khader.

Allerede torsdag får han i det normalt sobre Jyllands-Posten smidt titlen "Kongen af Bullshit" i hovedet - endda i overskrifts-format. I samme avis får Erik Valeur - for at give ekstra troværdighed angivet som "dobbelt Cavlingpris-vinder" - god plads til, sine to Cavlingpriser til trods, ikke at rapportere fakta, men istedet at læse hvad han nu har lyst af af fæle beskyldninger ind i Se og Hørs dækning. Et par småbidder (bemærk endelig vinklingen hele vejen igennem):
SE og HØR kan i dag afsløre, at sorte håndværkere for 80.000 kroner har bygget et hegn og en skydeport ved hans hus på Frederiksberg. En af håndværkerne fortæller, at de var på sygedagpenge, mens de udførte arbejdet i slutningen af august og begyndelsen af september. Og at pengene blev udbetalt kontant og i tusindkronesedler.”

Skriver altså Se og Hør.

Det er svært at læse teksten anderledes, end at Khader selv overrakte de mange rare tusindkrone-sedler, selv om det altså ikke står der ordret. ...

Da en TV 2-studievært presser Henrik Qvortrup på den manglende dokumentation – at Se og Hør ikke aner, om Khader vidste noget om sort arbejde, selv om det skulle
være sandt, at det pågældende firma udbetalte lønnen sort – anfører Qvortrup, at man jo heller ikke har skrevet sådan: ”Der står sort arbejde hos Khader,” siger han.

Man har altså omhyggeligt udtænkt vendingen ”hos Khader”, netop fordi man ikke kunne dokumentere noget helt konkret om politikerens skyld. Men man har samtidig lavet et sprogligt set-up, der – som vist ovenfor – klart signalerer, at Khader er skyldig.
Sammenlign spekulationerne med Henrik Qvortrups klumme "Min mening", der var i Se og Hør sammen med artiklen om det sorte arbejde hos Khader:
Se og Hør kan i dag afsløre en række forhold ved dette byggeri, som - hvis vi nu skal være venlige - er noget rod: Entrepenøren er Ekstra Bladets bagsiderdaktør Michael Jeppesen og dennes firma med det bizarre navn "De Hellige Håndværkere". En af håndværkerne fortæller, at han og kollegerne er blevet aflønnet kontant med 1000-kronesedler, mens de har modtaget dagpenge fra det offentlige. Og det eneste skriftlige tilbud, der ligger på projektet er en sms(!) sendt fra Jeppesen til Bente Dalsbæk.

Selv siger Khader og hans kæreste, at de troede, at alt foregik efter bogen. Der er al mulig grund til at formode, at det vitterligt var deres overbevisning. Og i juridisk forstand har Khader næppe gjort noget forkert.
Med andre ord en drastisk nedtoning i, hvad Se og Hørs kilde faktisk siger (se evt interviewet med ham på bloggen Uriasposten), og det endda før Khader sendte Qvortrup den mystisk opdukkende "dokumentation" for, at alt var i orden. Man fornemmer, at Erik Valeur ikke har gidet læse Se og Hør før han angreb Qvortrup.

I stedet får man en konspirationsteori af de større: det hele er Foghs skyld:
Også DR’s rolle er blevet inddraget, eftersom Qvortrup er bærende spin–stjerne i programmet Jersild & spin, der netop kommenterer sådanne skandaler. Onsdag aften problematiserede TV 2 News denne rolle – og TV 2’s nyhedschef meddelte, at Qvortrup ikke længere kunne bruges som ekspert på denne kanal.

Men kort efter gik TV 2/News i luften med Michael Kristiansen som kommentator på sagens spin. Michael Kristiansen efterfulgte selvsamme Henrik Qvortrup som Anders Foghs spindoktor – efter anbefaling – og disse to førende spin-eksperter er gamle venner.

For at gøre billedet af den tæt forbundne medieverden fuldstændigt lod DR på balladens første dag sin faste kvindelige studievært på 18.30 TV Avisen gå kritisk i kødet på Khader og bl.a. spørge ”hvorfor han egentlig havde reageret så stærkt”, hvis han ikke havde gjort noget ? Denne studievært bekræftede i starten af oktober i medierne, at hun er – netop ovennævnte – Michael Kristiansens nye kæreste.

Et emne for Jersild & Spin i næste program kunne altså være, om Foghs to tidligere spindoktorer – i en ren spin-hypotetisk sammenhæng – kunne have en mulig interesse i at svække den fremstormende politiker Naser Khader?

Deres gamle arbejdsgiver kunne godt have det.
Erik Valeur lancerer med andre ord akkurat samme type angreb, han selv anklager Qvortrup for at foretage - bortset fra, at Valeur absolut ingen dokumentation har for sit angreb, hvor Qvortrup trods alt har et vidne og udsagn fra Khaders forretningsforbindelse.

Ud over de skriftlige angreb på Kvortrup begår man også på billedsiden karaktermord. En af de første ting, man lærer på journalistuddannelsen er, at personer aldrig må fotograferes på baggrund af, eller bag persienner. Hos en person der ser sådan et billede dannes indtrykket af, at personen er lyssky, og hos mange sidestilles lamellerne i en persienne underbevidst med tremmerne i et fængsel - personen på et sådant billede er med andre ord skyldig.

Efter denne introduktion kan man med fordel se for eksempel JP-artiklerne her og her. Sammensætningen af en Khader, der ser ud til at have det hårdt, og en Qvortrup fotograferet kiggende ud mellem lamellerne i en persienne sætter klart dynamikken offer/forbryder = Khader/Qvortrup op. Nådeskuddet kom i rubrikken "JP Mener" lørdag under overskriften "sladderjournalistik". Selv om historien måske var sand, så var den "sladderjournalistik" basta!

Med metahistorien slået fast kan de tidligere trusler om en injurie-sag (hvor bevisbyrden er større) tones ned. Istedet siger Khader torsdag, man "foreløbig" vil gå til Pressenævnet og klage over dårlig presseetik. Qvortrup selv der dette som en ren afværgemanøvre:
- Jeg ser dette som en afværgemanøvre, der skal se ud som om, at Khader reagerer. Men det er tydeligt, at han slet ikke reagerer i den skala, som han har lagt op til, siger Henrik Qvortrup til Ritzau.

Qvortrup noterer sig, at Khader endnu ikke har besluttet sig for at føre en injuriesag mod Se og Hør. Det tør han ikke, lyder det lidt provokerende fra ugebladets chefredaktør.

Qvortrup fastholder fortsat, at Se og Hør har dokumentationen i orden for, at der blev udført sort arbejde i Naser Khaders hjem.
Og der kunne hele historien så være død - Pressenævnet ville sandsynligvis sige, ét vidne og støttende vidneudsagn fra direktøren for De Hellige Håndværkere ikke var nok at basere historien på, mens det samtidig ville undlade at grave i de mystiske fakturaer og ansættelseskontrakter. Dette resultat ville højst sandsynligt først komme efter valget, og Khader kunne tilfreds læne sig tilbage og storsindet frafalde idéen om en injuriesag.

Allerede dagen efter, fredag, kommer der imidlertid en ny Khader-sag: Nyhedsavisen kan afsløre, at en fond til fordel for hans fars landsby i Palæstina aldrig har eksisteret:
Ny Alliances formand Naser Khader har i flere år modtaget tusindvis af kroner for at holde foredrag og påstået, at pengene gik til at hjælpe fattige palæstinensiske børn.

De næsten 250.000 kroner er ifølge Khader gået til en særlig mindefond som til ære for hans far skal hjælpe palæstinensiske børn og fattige i hans fars landsby på Vestbredden.

Nyhedsavisen kan imidlertid lørdag afsløre, at fonden aldrig har eksisteret.

Civilstyrelsen, der fører tilsyn med alle danske fonde, bekræfter over for Nyhedsavisen, at Khader ikke har og aldrig har haft en særlig mindefond. I aftes
bekræftede Naser Khader, at fonden ikke er oprettet endnu.
Naser Khader prøver i stedet at bortforklare sagen med, at han bare endnu ikke har registreret fonden, og at der reelt er tale om en spærret konto i stedet. En fair forklaring, der bare efterlader to ubesvarede spørgsmål:

1) hvorfor han så har påstået, fonden allerede eksisterede i flere år?

2) Hvis kontoen er "spærret", og skal gå til uddannelsen af fattige arabiske børn i Palæstina, hvorfor kan der så allerede være udbetalt 1.000 dollars (5-7.000kr), ikke til fattige arabiske børn, men til Khaders egen onkel?

Nyhedsavisen tænkte også især det sidste spørgsmål var interessant at få svar på, og konfronterede Naser Khader med det:
Hvorfor overførte du ikke pengene til din onkel fra din private konto?

»Hvorfor skulle jeg det? Jeg hjælper også min familie fra min egen konto. Formålet er at hjælpe min fars landsby, og halvdelen af landsbyen er faktisk familiemedlemmer. På lang sigt vil jeg også oprette et sundhedscenter.«

Hvorfor har du så ikke også overført penge til børnene?

»Det rager faktisk ikke dig. Jeg har betalt skat af de penge. De står på en lukket konto, som går til folk i nød. Så er den ikke længere.«
Altså ikke så meget en fond til velgørenhed, som mere en fond til at kanalisere penge over i sin egen families lommer.

Med fredagens afsløring stod Naser Khader således med to sager på hånden, der stillede stærkt spørgsmålstegn ved hans troværdighed. Samtidig begyndte journalister at kontakte Ny Alliance for kommentarer til en række andre mulige sager, der ventede på at komme frem i lyset. Resultatet var - efter kun fire dages skarpt lys på manden - at Khader klappede i som en østers, og gav uidentificerede "politiske modstandere" skylden:
Hver eneste dag kommer der to til tre henvendelser, hvor journalister eller andre har fået et tip om, at der er et eller andet galt. Alt det der handler om noget, som ikke har noget med Ny Alliances politik at gøre, vil jeg ikke kommentere fremover. Jeg vil simpelthen ikke. Det er så åbenlyst, at det er en smædekampagne, tilsvining, fra mine politiske modstandere. Men hvem afsenderne er, har jeg ingen anelse om, siger Naser Khader til Nordjyske.dk.
Det sidste er rent fyld for at slippe for slag på grund af sin konspirations-teoretiseren - hvis han ikke ander hvem det er, der giver aviserne tips, hvordan kan han så vide, det er politiske modstandere? Man aner en konspirationstænkning á la den Erik Valeur´ske. Når en dobbelt Cavling-prisvinder kan slippe afsted med at kolportere dem, så kan en partileder vel også?

Kommer der flere sager på Naser Khader? Journalisternes interesse for manden kunne tyde på det. Se f.eks. kommentarerne til en af historierne på Nyhedsavisen, hvor én af personerne i kommentarerne lader til at have insiderviden, og en journalist tager kontakt. Søg efter "Kims" på siden. Ud over Se og Hørs kilde lader Nyhedsavisen allerede til at have kontakten én anden af de famøse tre håndværkere, og de er nu på jagt efter den tredie.

En del potentielle "sager" har allerede verseret på internettet - nogle har været oppe i medierne, andre venter stadig på deres 15 minutes of fame. Se en liste her.

OPDATERET:

Nogen har begået hvad Politiken kalder spydig gadekunst mod Khaders kontroversielle plankeværk. Khader bruger anledningen til at sparke en mand der ligger ned endnu en gang:
- Tak Qvortrup.

Sådan lyder Naser Khaders eneste bemærkning til, at hans hjem i
København er blevet udsat for hærværk.

Samtidig har Khader været en tur i Go´Aften Danmark sammen med konen, for rigtigt at fremstille ham som en rund og hyggelig mand. Ja, ja.

Etiketter: , ,

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Glimrende håndværk - og jeg håber du fortsætter.

For jeg er nok ikke den eneste der er en anelse træt af folk der udnytter andres godtroendhed.

Khader er båret frem af medierne som alle tider eksempel på en godt integreret muslim med stor kærlighed til demokratiet.

Mange er faldet for dette konstruerede billede af en hyggelig, demokratisk og velintegreret muslim, der ved hans fremtoning og adfærd viste, at han ville det samme som os andre, de oprindelige indbyggere af dette land .

Ingen stillede spørgsmål til f.eks. hans indgåelse af Sharia-ægteskabet i Syrien med hans nuværende kone Bente OM dette overhovedet er forenligt med de Vestlige demokratiske principper.

Ingen stillede heller spørgsmål ved OM man som muslim i det hele taget kan accepterer de Vestlige demokratier som er udformet og bygger på menneskeskabte regler og love.

Noget som er aldeles forbudt, idet menneskeskabte regler og love ikke må stå over eller ved siden af de af Allah givne love og regler, som omfatter ALT i en muslims liv samt hvordan de islamiske samfund skal styres og regeres .

Ingen stillede spørgsmålet om HVILKEN form for demokrati Khader havde i tankerne, når han talte demokrati -

det Vestlige demokratiske system som bygger på menneskeskabte regler og love

eller

det Islamiske demokratiske system, som bygger på Shariaen.

Tænk f.eks. på de af UN udarbejdede universelle Menneskerettiger, som er udtænkt af mennesker og hvis paragraffer er fremkommet af denne tænkning - samt at de Islamiske lande IKKE kunne acceptere disse ,fordi disse er konstrueret ud af menneskelig tankegods .

Derfor sammensatte muslimerne deres egne Islamiske Menneskerettigheder, benævnt som Cairo-erklæringen, og byggende helt islamisk korrekt på Shariaen -så behøver vi vel ikke at spekulere så meget over, hvilken type af demokrati muslimer nødvendigvis MÅ/SKAL tilslutte sig og hvilke de absolut ikke må have med at gøre medmindre de er parate til at lægge sig ud med Allah !

Hvilket demokratiske system er Khaders når det kommer til stykket ?

Så vidt jeg er orienteret er han stadig muslim.

Vivi Andersen

12:01 AM  

Send en kommentar

<< Home