24 maj, 2008

Hetz mod eksotiske religioner - kun acceptabelt når det går ud over hvide mennesker

Følger man lidt med i medierne vil man huske, at texansk politi i starten af april "stormede" en ranch near Eldorado, Texas, hvor medlemmerne af FLDS-kirken (FLDS = Fundamentalist Latter Day Saints) boede. Efter stormen blev i første omgang 137 børn smidt op i busser og lastbiler og kørt derfra - senere steg antallet til 416, hvortil kom 133 mødre, der frivilligt havde valgt at komme med for at være nær deres børn.


Allerede dengang var der noget, der føltes forkert ved sagen. Til at starte med er antallet voldsomt - hvad kan retfærdiggøre tvangsfjernelsen af 416 (fire hundrede og seksten) børn fra deres forældre? Den danske presse (her Politiken) kunne fortælle, at de første 137 børn var blevet "befriet", men var samtidig nødt til lige at smide at afsnit ind, der gjorde klart at politiet ikke har ønsket at "oplyse, hvor mange der er gået med frivilligt, og hvor mange der er fjernet med magt".Det viste sig, at den absolut eneste begrundelse for at man havde revet flere hundrede børn fra deres forældre var, at en krise-telefon havde modtaget et telefon-opkald fra en person der påstod at være 16 år gammel. Denne påstod samtidig at være blevet tvunget til at gifte sig med en 50-årig mand, der mishandlede hende jævnligt.


Som sådan intet problem: man tager ud til pigen, fastlår hendes identitet, får en edsvoren erklæring, og bruger denne til at få en kendelse. Eller: det skulle man da tro.


Hvor der nemlig er en aversion mod at slå til mod eksotiske religioner som feks islam, hvor man jo kunne komme for skade at blive beskyldt for at være racist, så er der ingen hæmning når det drejer sig om generelt hvide mormoner. Ergo tog man et rygte, trommede flere hundrede politifolk sammen, og tog på en såkaldt "fiske-tur" - det er når politiet godt ved de har en absurd tynd sag, men man får udtaget en kendelse der kan give adgang til evt. mistænktes hjem så man der kan finde et eller andet man kan bruge mod dem.


I tilfældet med FLDS var "det man kunne bruge" 416 børn, der blev revet fra deres familier. At drengebørn i det hele taget, og pigebørn under 14-årsalderen ikke på nogen måde var truet af, hvad politiet officielt påstod de mistænkte sekten for var ligegyldigt - de blev også taget med. Til at starte med kunne mødrene følge med børnene, men snart fandt man på at alle over 4-års-alderen ikke måtte have kontakt med deres mødre. Ud over det blev de også placeret i uhygiejniske gruppe-hjem, hvor en del af dem hurtigt blev syge.


Som sådan slemt nok, men det skulle blive værre.


Det viste sig nemlig efterhånden, at den telefonopringning, hele sagen hvilede på, var blevet foretaget ikke af en 16-årig misbrugt pige, men af en 33-årig kvinde ved navn Rozita Swinton der ville have opmærksomhed. Hun blev afsløret som stående bag en hel serie af løgnagtige anklager om seksuelle overgreb:


  • Gennem oktober måned 2007 foretog hun en serie opkald, hvor hun udgav sig for at være en person ved navn Dana Anderson. Heri påstod hun at være en ung kvinde, der blev misbrugt af hendes præst ved New Life-kirken i Colorado Springs

  • Senere udgav hun sig for at være en 13-årig elev ved Liberty High School. Her påstod hun, at hun blev bedøvet og seksuelt misbrugt af sin far.

  • I februar ringede hun til politiet og udgav hun sig for at være en kvinde ved navn Jennifer. Denne gang påstod hun, at hendes far havde låst hende inde i sin kælder i dagevis.

  • I marts-april kom så hendes falske opkald om FLDS-ranchen nær Eldorado

Hele begrundelsen for politiets storm af ranchen var altså løgn fra ende til anden.

I forgårs kom så endnu et slag mod politiets sag: en domstol afgjorde, at politiet absolut intet grundlag havde for at fjerne børnene fra ranchen. Politiet havde argumenteret med, at selve FLDS-kirkens trosgrundlag udgjorde en trussel mod børnene, og at disse derfor burde fjernes fra enhver rettroende FLDS´er. Dette afgjorde domstolen imidlertid ikke var tilfældet, hvorefter politiets sag kollapsede og blev afvist. Det besynderlige er, at domstolen samtidig undlod at beordre børnene givet tilbage til deres familier - disse er stadig i politiets varetægt.

Det er ikke første besynderlige sag mod medlemmer af FLDS-kirken. For et par år siden blev den tidligere leder af FLDS-kirken idømt to livstidsstraffe for to tilfælde af medskyldighed i voldtægt. Igen er der som sådan intet mærkeligt i dette. Det mærkelige kommer ind i sagen ved, at sagen mod Warren Jeffs hviler på, at han skal have viet en 14-årig pige til hendes 19-årige fætter, og at denne så skulle have voldtaget hende to gange. Selve manden der skulle have voldtaget hende er imidlertid ikke blevet dømt, og det er således ikke blevet slået fast at han i det hele taget skulle have voldtaget hende.

Sidste år kunne Time Magazine bringe en del af forklaringen. Såvel sagen mod Jeffs som tvangsfjernelsen af flere hundrede børn er del af en kampagne mod polygami, som den amerikanske anklagemyndighed har ført siden 2003. Da man mente at straffen for polygami var for lav, og at det var for svært at bevise, skiftede man istedet til at bruge en serie andre lovkomplekser mod blandt andet FLDS. Da sex med nogen under den seksuelle lavalder pr definition er voldtægt ifølge amerikansk lovgivning (uanset om begge parter var villige nok), så brugte man f.eks. lovgivningen om voldtægt, hvis én eller flere koner var under den sexuelle lavalder. Og hvis nogen havde viet dette par, så blev man således også dømt for medvirken til voldtægt.

I tilfælde hvor der faktisk ER tale om voldtægt eller misbrug kan den slags sager accepteres. Men når alt man har at basere dem på er ét løgnagtigt telefonopkald, så begynder det at lugte kraftigt af hetz. En hetz der, så længe det går ud over hvide, kristne mennesker, åbenbart er solid støtte til i danske medier.

Etiketter: ,