25 april, 2006

Menneskerettigheder til abekatte

The Spain Herald kan fortælle om det seneste nye initiativ fra PSOE, det regerende spanske socialistparti: Menneskerettighederne skal udvides til også at omfatte abekatte:

The Spanish Socialist Party will introduce a bill in the Congress of Deputies calling for "the immediate inclusion of (simians) in the category of persons, and that they be given the moral and legal protection that currently are only enjoyed by human beings." The PSOE's justification is that humans share 98.4% of our genes with chimpanzees, 97.7% with gorillas, and 96.4% with orangutans.

The party will announce its Great Ape Project at a press conference tomorrow. An organization with the same name is seeking a UN declaration on simian rights which would defend ape interests "the same as those of minors and the mentally handicapped of our species."

According to the Project, "Today only members of the species Homo sapiens are considered part of the community of equals. The chimpanzee, the gorilla, and the orangutan are our species's closest relatives. They possess sufficient mental faculties and emotional life to justify their inclusion in the community of equals."
Kan man spansk har El Mundo mere, blandt andet reaktioner fra Amnesty International og kirken. The Great Ape Project har en hjemmeside her.

Næste skridt må så være, at aberne skal have stemmeret. Her til lands kan man så bare spekulere på, om de vil stemme SF eller Enhedslisten.

Henrik

23 april, 2006

En muslimsk erobring

Et par dage gammel, men ikke mindre læseværdig af den grund: David Gress afslører myten om det muslimske multikulturelle paradis i Middelalderen som det det er: en myte. Eksemplet han bruger til at punktere den er Sicilien, der op gennem 1100 og 1200-tallet faktisk VAR en multikulturel succes. Men under kristne fyrster, EFTER muslimske herskere og hardlinere var blevet sparket ud.

Om den muslimske tolerance har David Gress følgende at skrive:

Kampen begyndte, men til forskel fra de andre muslimske lynkrige endte den
ikke med hurtig sejr for de rettroende. Asad selv døde to år efter, mens han
forgæves angreb Syrakus. Først i 878 faldt Syrakus efter ni måneders belejring.
»Borgerne kæmpede side om side med garnisonens folk, med lejesoldater fra
Peloponnes og Tarsos, en hær af skeletter, lasede, sultne og desperate«, skrev
munken Theodosius. Den 28. maj holdt modstanden op, og Syrakus' 1.500-årige
historie som græsk-romersk kulturby var slut.

Da byen ikke havde underkastet sig frivilligt, var den efter muslimsk
skik frit bytte for sejrherrerne. Våbenføre mænd blev hugget ned, øvrige samt
kvinder og børn bortført som slaver. Theodosius fortæller, at byens kommandant
»gik i døden med hovedet højt hævet, frygtløs, rolig, så selv den krigsherre,
der dødsdømte ham, så på ham med forbavselse«. Muslimske kilder angiver, at få
overlevede, herunder en håndfuld, som slap afsted i skib til Grækenland. Syrakus
blev herefter grundlagt på ny af arabere.

Den sicilianske modstand var dog stadig ikke brudt. I 902 indtog den
frygtede krigsherre Ibrahim ibn Ahmad den hidtil uindtagelige fæstning Taormina.
»Herpå lod han ikke blot mændene, men også kvinderne, børnene og de gejstlige
hugge ned, satte ild til byen og gjorde jagt på dem, der var flygtet op i
bjergene. Da man havde samlet en stor hob flygtninge foran ham, hvoriblandt
biskoppen Procopius, kaldte Ibrahim denne til sig og sagde: "Dine hvide hår bør
gøre dig klog. Afsværg den kristne tro og du vil redde dit og de andres liv, som
står her." Bispen smilede. Ibrahim spurgte, om Procopius vidste, hvem der talte
til ham. "Jo, det er djævelen, som taler ud af din mund, derfor ler jeg".
Ibrahim befalede da, at hans krop skulle levende splittes ad og hjertet
udrives«.


Henrik

Multikultur?

I starten af 1800-tallet var den britiske general Charles James Napier i et forfærdende tilfælde af kulturel chauvinisme med til at udrydde den indiske tradition med at brænde enker levende på deres afdøde mænds ligbål.

I år er den britiske general Rodney McKinnon med til at rette op på denne menneskefjendske kulturimperialisme ved at understrege at bare man er uvidende nok, så kan man gøre som det passer en. Bangladeshiske Rahella Khanom syntes hendes 5 måneder gamle spædbarn græd for meget, besluttede at det da måtte være onde onders skyld, og ruskede ham så voldsomt så han fik en hjerneskade der vil følge ham resten af hans liv. Ifølge The Times slap hun for straf på grund af hendes religiøse og kulturelle normer:

"I accept you were kept really quite isolated from our society by your community and it would seem to a large extent by your husband as well. Under these circumstances I do not feel it is in the public interest to pass an immediate custodial sentence."

Sammenlign med general Charles James Napier, da hinduerne ville blive ved med at brænde deres kvinder:

"You say that it is your custom to burn widows. Very well. We also have a custom: when men burn a woman alive, we tie a rope around their necks and we hang them. Build your funeral pyre; beside it, my carpenters will build a gallows. You may follow your custom. And then we will follow ours."

Henrik

Afsløring: Endnu en CIA-kampagne mod Bush

Indtil videre lader Politiken til at være den eneste større danske avis, der gider dække afsløringen af en muldvarp i den amerikanske efterretningstjeneste CIA. Agenten - Mary McCarthy - er blevet fyret for at have lækket hemmeligtstemplede informationer til pressen om de påståede fængslinger af terrorister i tredjelande.

Selve emnet for lækken kan man sådan set synes om hvad man vil, men intet land kan leve med at bureaukrater enevældigt beslutter sig for hvilke hemmeligheder de vil sætte i omløb i pressen. Det siger sig selv, at for eksempel ansatte i Irans atomvåbenprogram næppe vil sætte deres liv på spil for at afsløre det, når de kan blive afsløret i den amerikanske presse hvad dag det skal være.

Hvad der gør sagen endnu mere betænkelig er, at der er gode indikationer for, at Mary McCarthy´s læk er del af en årelang kampagne fra elementer i CIA´s side på at sabotere Bush-administrationen.

Her vil nogle måske undres lidt - CIA er da hård højreorienteret, ikke?

Nej. Det var tilfældet indtil den demokratisk-kontrollerede kongres i slutningen af 1960erne og op gennem 1970erne kastrerede organisationen og fyldte den med demokratisk-tenderende bureaukrater der sagde alle de rette ting, men til gengæld ikke havde megen forstand på efterretningsvirksomhed. Derfor forudså CIA hverken Shah´ens fald i 1979 eller Sovjetunionens i 1991. Til gengæld så den masser af masseødelæggelsesvåben i Irak mens det passede i Clintons kram, og den kunne endda afsløre at Irak og al Qaeda samarbejdede om at lave kemiske våben. Skægt nok synes alle de involverede, nu der er en republikaner i Det Hvide Hus, at noget sådant er helt utænkeligt.

Men tilbage til Mary McCarthy: Flopping Aces har en detaljeret gennemgang af påfaldende person-sammenfald mellem hendes forbindelser og tidligere kampagner fra Demokrater mod Bush-administrationen, og viser blandt andet at Mary McCarthy i 2004 gav Demokraterne 42.000 kroner til at føre kampagne mod Bush. Interessant læsning.

Samtidig har Rightwing Nuthouse en lurende mistanke om, at selve McCarthy´s "afsløring" - de påståede amerikanske fængsler i blandt andet Østeuropa - har været en planlagt desinformation fra CIA´s nye chef Porter Goss´s side med netop det formål at afsløre muldvarpe i organisationen: Man sender falske oplysninger til eventuelt mistænkte ansatte, og venter så og ser om samme oplysninger når ud i pressen.

Bloggen ser teorien bekræftet af at ingen, uanset hvor hårdt de har ledt, hidtil har kunnet finde nogen som helst beviser for, at sådanne fængler overhovedet har eksisteret.

Fremtiden vil bringe mere.

UPDATE:

Og det gjorde den så. Filtrat har mere her og her. Ifølge JustOneMinute udgør McCarthy´s bidrag til Demokraterne næsten 60.000 kroner alene i året 2004.

Henrik