06 december, 2007

TRE!

De sidste 6 års penge har der, grundet behovet for forhørsmetoder der går ud over "vil du ikke nok godt fortælle os om, hvor alle dine terrorist-venner er"-stadiet været kørt en grov kampagne fra især venstredrejet hold mod USA´s brug af hvad der herfra kaldes tortur.

En af de teknikker, der bruges for at knække hardcore terroristers modstand, og som derfor kaldes tortur, er den såkaldte "waterboarding". Denne går ud på at et klæde lægges over terroristens hovede, hvorefter der hældes vand på. Terroristen lider ikke skade, men synes de sekunder det varer, at det føles som at drukne. Den terrorist, der har været udsat for teknikken længst et Khalid Sheikh Mohammed, der ventede to et halvt minut, før han begyndte at tale.

Forargelsen over teknikken har - åbenbart fordi den er ubehagelig, ikke fordi den faktisk tilføjer terroristen skader - bragt et veritabelt ramaskrig med sig. Indtrykket har været, at stort set samtlige indsatte i Guantanamo-fangelejren har været udsat for det.

Og så viser det sig, at det samlede antal terrorister, CIA har anvendt teknikken på er 3.

Tre!

Samtidig skal man lede længe efter venstrefløjs og menneskerettighedsorganisationers fordømmelser af islamiske terroristers daglige mord på folk på alverdens grufulde måder.

Etiketter:

Peace Now: Halve sandheder, total propaganda

Igen en historie egnet til bagvaskelse af Israel, denne gang fra BBC:
Israel has carried out only 3% of its own demolition orders in Jewish settlements in the West Bank, Israeli anti-settlement campaigners say.

In the past 10 years, nearly 3,500 demolition orders were issued but just over 100 were observed, the Peace Now group says, citing government figures. ..

According to Peace Now, the Israeli military handed it 3,449 files on illegal buildings in settlements over the past decade but only 107 have been dismantled.

A further 171 structures were evacuated by their tenants.

"On the one hand Israel promises not to build new settlements and not to develop the existing settlements... but in reality the construction works continue vigorously," the group said in its report.

Hvad Peace Now åbenbart med vilje vælger at overse er, at det ikke er "Israel", der står bag de ulovlige bygninger - det er netop Israel, der har udstedt ordrerne om, at de ulovlige bygninger skal jævnes med jorden.

Alligevel kan man jo have en mistanke om, at det Israel så bare gør, er at ignorere sine egne nedrivnings-ordrer, når det er jøder de er rettet mod. For at kunne afgøre om det er tilfældet er man imidlertid nødt til at have tal for antallet af nedrivningsordrer mod ARABISKT byggede bygninger at sammenligne med, og disse tal vælger Peace Now at fortie. Så er man jo nødt til at grave selv. Her finder man for eksempel tallene for nedrivningsordrer i Jerusalems arabiske kvarterer. I 2000 blev der kun nedrevet 26 ud af 1314 ulovligt byggede bygninger - det er kun 2% af de ulovlige bygninger, altså en nedrivningsprocent, der er LAVERE end den for de jødiske huse. Året efter er de tilsvarende tal 32 ud af 1141, eller i underkanten af 3%.

Hvor der altså ikke er indikationer på, at israelske myndigheder har begunstiget ulovligt israelsk byggeri, er der faktisk indikationer den anden vej. Disse peger endda på at den nuværende israelske premierminister, Ehud Olmert, stod bag tilintetgørelsen af sagsakter for at forhindre nedrivningen af illegalt opførte arabiske bygninger da han var borgmester af Jerusalem mellem 1993 og 2003.

Det startede med, at Aryeh King, formand for Jerusalem Forum, fik startet en efterforskning af Ehud Olmerts pro-arabiske manipulationer:
"Ehud Olmert gave the order not to deal with the problem and not to put Israeli security forces to the duty of taking down the illegal Arab complexes. Senior municipal workers told me Olmert said not to bother with the illegal Arab homes because eventually eastern Jerusalem would be given to the Palestinian Authority," said King.

Det viste sig i løbet af undersøgelsen, at Olmert, fik tilintetgjort sagsakterne på 300 illegalt af arabere opførte bygninger med tilsammen 20.000 lejligheder. Det anslås, at ialt 100.000 arabere dermed mod gældende lov, men på grund af Olmerts intervention uden myndighedernes indgriben, kunne slå sig ned i illegale arabiske bosættelser alene i Jerusalem.

Selv hos folkevalgte jødiske politikere kan Israels jøder altså ikke forvente andet end diskriminering.

Etiketter: , , , ,

Death from above..

Terroristerne får det sværere og sværere i Irak. Det amerikanske militær har i en årrække benyttet sig af såkaldte UAVs - ubemandede fly - til recognoscering og i visse tilfælde direkte angreb. Fraset nogle små UAVs til recognoscering har den amerikanske hær imidlertid ikke haft kontrol over nogle af de større, der bruges til blandt andet bombetogter. Det er nu ved at ændre sig med planer om at bevæbne hæren med 500 fjernstyrede mini-bombefly. Fra Strategypage:
The U.S. Army loves the Predator UAV. But that aircraft is controlled by the air force. That results in the army getting one for a mission, less than half the time it requests one. In response, the army is building its own forces of Predators. General Atomics, the manufacturer of the Predator UAV, is developing the new Sky Warrior UAV, which won't enter service for another four years. The army now wants 45 squadrons (each with 12 UAVs), at a cost of about $8 million each (including ground equipment). The Sky Warrior weighs 1.5 tons, carries 300 pounds of sensors internally, and up to 500 pounds of sensors or weapons externally. It has an endurance of up to 36 hours and a top speed of 270 kilometers an hour. Sky Warrior has a wingspan 56 feet and is 28 feet long. The Sky Warrior is very similar in weight, size and capability to the Predator. Basically, it's "Predator Lite", and that's why the air force is nervous.

The air force and army use their UAVs differently. For the army, the UAV is a tool for the local combat commander. That's why each combat division will get a Sky Warrior squadron. Combat brigades will also get detachments (of two to four UAVs) as needed (even though the brigades always have several smaller UAVs assigned.) The air force uses Predator and Warrior class UAVs more as strategic recon aircraft. ..

...the army wants to rely more on the software, than trained pilots, for flying the UAVs. In fact, the army will not use pilots at all as operators. This appalls the air force, which is scrambling to turn fighter and transport pilots into Predator operators. ....

The size of the army UAV force also scares the air force. The Sky Warrior will be carrying Hellfire missiles and Viper Strike smart bombs. The army has also been discussing developing its own version of "JDAM Lite." This would be a hundred pound GPS guided smart bomb, which would have about fifty pounds of explosives. That's about the same bang as the new air force SDB (the 250 pound "Small Diameter Bomb"), which also has a steel penetrator. The Hellfire carries about ten pounds of explosives, and Viper Strike two pounds. The GPS guided 155mm Excalibur artillery shell has about 20 pounds of explosives, and the 227mm GPS guided MLRS rocket, with 150 pounds of explosives. "JDAM Lite" would fit into this arsenal nicely. The air force sees all these army "smart weapons" as replacing the need for air force close air support. That's what the army is thinking, as they want to control their own "death from above," and not be forced to ask the air force (which often turns them down.)

Etiketter:

05 december, 2007

Godhed for 130 millioner, tak

For godt en uge siden blev det afsløret, at danske læger raskt væk skrive forkerte og overdrevne lægeerklæringer til asylsøgere, for at disse kan få lov til at blive i Danmark selv om de ikke opfylder kravene for det.
Eric Schaumburg mener, at problemet begyndte for omkring 10 år siden.

»På det tidspunkt kunne man få humanitær opholdstilladelse, hvis man havde posttraumatisk stresslidelse. Mange asylsøgere gik til lægen og fik hurtigt og nemt diagnosen, uden at de i lægelig forstand opfyldte kriterierne for sygdommen. Jeg tror, at lægerne var velmenende, men de tilsidesatte deres faglighed,« siger Eric Schaumburg. ..

Kritikken var medvirkende til, at regeringen for få år siden så besluttede, at posttraumatisk stresslidelse ikke længere skulle føre til humanitær opholdstilladelse

»Nu er man gået over til, at man helst skal være psykotisk eller sindssyg for at få humanitær opholdstilladelse. Men det betyder, at jeg og flere af mine kolleger nu ser, at asylsøgere pludselige bliver sindssyge, efter at de velmenende læger har set dem.«

Hvordan ved du, at de pågældende ikke er sindssyge?

»Vi hører fra personalet, at sindssygen pludselig forsvinder som dug for solen, når vi ikke er tilstede. Og vi ved, at de slet ikke tager meget af den medicin, for de har ikke brug for den,« siger Eric Schaumburg. Han ønsker ikke at fortælle, hvilke læger, han retter kritikken mod.

Eric Schaumburg er omhyggelig med at tillægge lægerne de bedste motiver, at forsikre at flertallet af asylsøgerne faktisk er syge, og at understrege at hele sagen i sidste ende er til skade for lægerne og asylsøgerne selv.

De eneste, der ikke figurerer i Eric Schaumburgs - eller de fleste "åbne grænser"-aktivisters - ytringer der dem, der kommer til at betale regningen for lægernes løgnagtighed af et godt hjerte. Mig bekendt er ingen danske læger heller blevet retsforfulgt for slig gerning.

I Norge ser det imidlertid anderledes ud. Her er en læge og en psykolog blevet idømt henholdsvis 2 år og 4 måneder, og 1 års fængsel for deres udstedelse af 50 falske læge- og psykologerklæringer til primært marokkanere. Samtidig er omfanget af den skade, deres godhjertethed gjorde og vil gøre på almindelige skatteborgere blevet opgjort:
Ifølge dommen har legen dermed påført folketrygden et faktisk tap på 20 millioner kroner og et potensielt tap på nær 100 millioner kroner. Dette er i hovedsak utbetalinger knyttet til attføringsstønad og uførepensjon. Legen er i tillegg dømt for medvirkning til grovt forsikringsbedrageri og får inndratt 160.000 kroner. ..

Den kvinnelige psykologen, som praktiserte uten autorisasjon, ble dømt for blant annet medvirkning til grovt trygdebedrageri og dokumentfalsk. Hennes handlinger medførte et faktisk tap på nær 14 millioner kroner og et potensielt tap på ca. 45 millioner kroner, ifølge dommen.

Mon ikke det var på tide, vi på tilsvarende vis begyndte at kulegrave lægeerklærings-cirkuset i asyllejrene?

Etiketter: ,

En gaveidé op til jul....

Man skal dog næppe fortælle politiet om indkøbet...

Etiketter: ,

04 december, 2007

Den Jødiske Nationalfond gør måske krav på dele af Syrien

I november kunne jeg berette, at de 850.000 jøder, der efter 1948 blev fordrevet fra muslimske lande havde måttet forlade jordbesiddelser på sammenlagt 100.000 kvadratkilometer - mere end det dobbelte af Danmarks størrelse, og svarende til det sammenlagte areal af Jordan, Judæa, Samaria og Gaza-striben. Dette var imidlertid kun privat ejet jord.

Nu er det så blevet afsløret, at den Jødiske Nationalfond også har land til gode i de muslimske lande (fra Elder of Ziyon), endda tæt på den syriske diktator Bashar al-Asad´s palads:
Maariv (Hebrew only) reports that Baron Rothschild purchased thousands of acres of Syrian land in the 1920s that may today legally belong to the Jewish National Fund.

Rothschild's real estate company, named Pika or Pekka, bought the lands and the ownership of most of that land was transfered in 1957 to the JNF. About 59,000 dunams (15,000 acres) were purchased - 6,000 in the Golan Heights and 53,000 in the plains of Haran, 35 kilometers from Damascus and near Bashir Assad's palace (according to Palestine Today's report.) Taxes were paid on the land at least until 1942. If I am reading the article correctly, the Syrian Waqf in the 1940s tried to claim that this was Islamic land that was not legally allowed to be sold, and now Israeli lawyers are studying the matter to see if they still have any legal claim on the
land.

De nævnte arealer svarer til 214 kvadratkilometer i Syrien og yderligere 24 kvadratkilometer i Golan-højderne. I mellemkrigstiden lykkedes det araberne at presse briterne til at gennemføre racistiske landlove, der forbød jøder at købe jord på bestemte steder i Palæstina - hovedsageligt i Judæa, Samaria og Gaza-striben. I Syrien var der ikke tilsvarende love.

Nu bliver det så bare spændende at se, hvordan syrerne kringler den sag.

Etiketter: , , ,

JP agerer talmand for arabiske terrorister

Det plejer ellers at være Politiken, der står for bagvalskelsen af Israel i de danske medier, men Jyllands-Posten kan åbenbart også. Igår kunne JP med Ritzau som kilde vælge at bringe arabiske løgnehistorier til torvs eller lade være. Avisen valgte at bringe dem:
Som straf for palæstinensiske raketangreb, har Israel skåret voldsomt ned på leverancerne af energi til Gazastriben. Det rammer blandt andet hospitalerne.

Ni ud af ti benzintanke i Gazastriben er lukket, og nu begynder manglen på brændstof også at gå ud over el-produktionen til områdets hospitaler. Årsagen er, at Israel har skåret kraftigt ned på leverancerne af brændstof til det lille område, fordi militante grupper stadig skyder raketter ind over Israels grænser, fortæller tv-stationen BBC.

Leverancerne er blevet skåret ned til en fjerdedel at det normale, og det har fået palæstinenserne til helt at afslå at tage i mod brændstoffet.
Dette sidste ifølge formanden for Gazas sammenslutning af brændstofforhandlere fordi araberne synes at det at tage mod det minimum af brændstof, der kunne holde hospitalerne kørende, ville være at medvirke til at afstraffe araberne kollektivt. Hvordan de får dén regning til at gå op står hen i det uvisse.

Ser man bort fra det, så er hovedindtrykket at israelerne da må være nogle onde nogle, siden de sådan skærer deres brændstofleverancer ned med 75%. Som med stort set samtlige Ritzau-historier, der udelukkende baserer sig på arabiske kilder, er der da også ét stort problem med historien:

Den er løgn.

Havde Ritzau gidet ikke kun at læse arabiske aviser, men også israelske, ville man have fået historiens rette sammenhæng. Israel HAR godt nok skåret ned på leverancerne, bare med langt mindre end 75%. Staten Israel har valgt at skære elektricitets-leverancer ned med 5% og brændstofleverancer med 15%, og disse nedskæringer er uanset kun blevet iværksat efter den israelske højesteret havde afkrævet staten beviser for, at disse nedskæringer ikke ville føre til humanitære nødsituationer. Den israelske stat har således over for højesteret bevist, at den i Gaza-striben regerende terrorbevægelse HAMAS uden problemer ville kunne lede elektricit og brændstof hen til hospitalerne også EFTER nedskæringerne.

Idag, på andendagen af nedskæringerne, kunne den del af den arabiske presse der er loyal over for den arabiske terrorbevægelse FATAH - det er den der sidder på regeringsmagten i Palæstina, selv om HAMAS har besat Gaza-striben - så berette, at stribens hospitaler har været nødt til at slukke for nødgeneratorerne på grund af brændstof-mangel.

Ifølge FATAH-folkene er årsagen de onde israeleres nedskæring i leverancerne, men terroristerne i HAMAS har en noget anden forklaring:
A petrol organization of the Hamas-run finance ministry on Saturday blamed the acting Palestinian government led by Salam Fayyad on fuel shortages in the Hamas-run Gaza Strip.

The Ramallah-based Fayyad government doesn't pay for Israeli Dor Company which delivers the fuel to Gaza while it pays for Baz Company which provides the West Bank with fuel, the organization said in a statement.
Der er med andre ord tale om en nøje planlagt provokation, der på samme tid skal gøre HAMAS upopulær i Gaza-striben, og samtidig lægge pres på Israel, som de arabisk-palæstinensiske myndigheder i kølvandet på Annapolis-konferencen ligger i forhandlinger med.

Allerede før den seneste gang arabisk gadeteater var Israel gået med til at løslade 429 dømte arabiske terrorister, så antallet af disse Israel har løsladt siden 20. juli kommer op på 771. Over for den israelske befolkning har den rekord-upopulære Olmert-regering prøvet at sælge løsladelserne med begrundelsen, at de løsladte ikke har blod på hænderne. Som organisationen for terror-ofre Almagor påpeger er dette udelukkende tilfældet, fordi deres forsøg på at slå israelere mislykkedes eller blev afværget af israelsk militær - ikke fordi de ikke forsøgte.

Ifølge Almagors tal var af de 6,912 arabiske terrorister løsladt fra israelske fænglser som led i fredsprocessen mellem 1993 og 1999 var indtil august 2003 således 854 (12,4%) blevet arresteret igen for terrorisme. Yderligere to tredjedele - ca. 4.600 - vendte tilbage til terrorisme, uden endnu at være blevet arresteret. Sammenlagt kan disse tilskrives 30 terrorangreb de seneste år, hvorunder 177 israelere er blevet myrdet.

Alligevel er netop løsladelsen af arabiske terrorister fra israelske fænglser en af den FATAH-kontrollerede arabisk-palæstinensiske regerings hovedkrav under fredsforhandlingerne - til et punkt, hvor de kræver at samtlige de arabere, der er arresterede på grund af involvering i terror skal løslades - selv de, der måtte myrde løs under fredsforhandlingerne. De skal altså på forhånd sikres straffrihed for terrorangreb - ellers vil araberne ikke underskrive en fredstraktat med Israel.

Det siger sig selv, at den israelske befolkning ikke er stemt for at skulle løslade endnu flere mordere - nuværende eller fremtidige. Ergo lægger araberne pres på Israel for at få deres vilje - blandt andet ved at skabe kunstige "humanitære nødssituationer" som den ovenfor beskrevne.

Lignende arabisk gadeteater beskrev jeg tilbage i oktober (her og her), da terrorgruppen HAMAS fabrikerede en "humanitær nødsituation" ved at lade være med at bestille lattergas til bedøvelse i Israel, og så beskylde Israel for at "blokere for importen af bedøvelsesmidler". Også dengang løb en dansk avis (dengang Politiken) med arabiske løgnehistorier, og også dengang gad avisen ikke korrigere, da sagens rette sammenhæng blev kendt.

Nettoresultaten er igen og igen, at Israel på løgnagtigt grundlag fremstilles som den onde part.

Mere kvalitet i medierne for fremtiden, tak!

PS. Selv om det er FATAH, der har skabt denne "humanitære nødsituation" ud af den blå luft, så er HAMAS ikke uden skyld. Terror-gruppen har militært besat Gaza-striben, og kunne sagtens betale for brændstoffet selv, al den tid at terrorgruppen smugler anslået 100 millioner kroner ind i Gaza-striben hver måned.

Etiketter: , , , ,